Cel i misja

Centrum Innowacyjnych Wdrożeń (CIW) jest pierwszą jednostką wspierającą polskie Uczelnie Techniczne w zakresie edukacji. Znajduje się na terenie Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy. Celem Centrum jest praktyczne kształcenie wykwalifikowanych specjalistów dla przedsiębiorstw produkcyjnych.

CIW to platforma, która łączy naukę z biznesem, wspierając tym samym ideę przedsiębiorczości akademickiej. Centrum proponuje studentom, wykładowcom akademickim oraz przedsiębiorcom szeroki zakres usług szkoleniowych, doradczych oraz pomocy w zakresie przygotowania technologii.  CIW to  również miejsce dla ludzi, którzy pragną rozwijać i doskonalić swoje umiejętności z zakresu nowoczesnych technologii za pomocą maszyn, narzędzi i oprogramowania z najwyższej półki.

Misją Centrum Innowacyjnych Wdrożeń jest:

  • – zapewnienie słuchaczom zdobycia kompetencji gwarantujących aktywność zawodową,
  • – dostosowanie działalności  do aktualnego zapotrzebowania rynku pracy,
  • – stwarzanie słuchaczom warunków do rozwoju zawodowego,
  • – zapewnienie kursantom  dostępu do nowoczesnych narzędzi i materiałów dydaktycznych,
  • – wspieranie idei edukacji ustawicznej, czyli uczenia się przez całe życie.

Dla kogo jesteśmy

Działalność Centrum Innowacyjnych Wdrożeń w Bydgoszczy skierowana jest do:
  • – Studentów Uczelni Technicznych, pragnących zdobyć praktyczną wiedzę
  • – Uczniów Techników i szkół Zawodowych, którzy stoją przed wyborem dalszej ścieżki edukacyjnej
  • – Przedsiębiorców,  którzy potrzebują wsparcia w przygotowaniu technologii

cel

Copyright © 2016 CIW